23 februari 2006

Raad voor de intellectuele eigendom

Bij Koninklijk besluit van 5 juli 2004 werd bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een Raad voor de Intellectuele Eigendom opgericht.
Deze Raad werd opgericht met als doel adviezen over de problemen die ontstaan zijn door de evolutie van de intellectuele eigendom voor te leggen aan de minister die de intellectuele eigendom tot zijn bevoegdheden heeft.
Bij ministrieel besluit van 15 december 2005 werden de leden van deze commissie benoemd.
Nicole La Bouverie werd namens Procibel benoemd om binnen deze raad de producenten van audiovisuele werken te vertegenwoordigen.

Link KB van 5 juli 2004
Link MB van 15 december 2005

Contact
Dien je aangiften aan!
Kartuizersstraatstraat 19
B3- B-1000 Brussel
info@procibel.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?