Over Procibel...

Procibel is de collectieve beheersvennootschap van audiovisuele producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België. Op 20 maart 1996 heeft de Minister van Justitie Procibel gemachtigd om de rechten op het kopiëren voor eigen gebruik, krachtens de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, te beheren en te verdelen.

Voor het kopiëren voor eigen gebruik in België is Procibel gerechtigd om de sommen die toekomen aan de producenten van audiovisuele werken te ontvangen en door te storten aan elke rechthebbende.

Procibel is lid en beheerder van AUVIBEL, de collectieve beheersvennootschap die de auteurs, de producenten en de uitvoerende kunstenaars van geluids-, audiovisuele, grafische en literaire werken vertegenwoordigd.

AUVIBEL is belast met de inning van de vergoedingen in België en de verdeling ervan tussen haar leden.

Procibel werkt samen met de buitenlandse collectieve beheersvennootschappen voor de private kopie. In het kader van deze samenwerking ontvangt en verdeelt Procibel eveneens de sommen die toekomen aan Belgische audiovisuele werken die in deze landen uitgebaat en gekopieerd worden. De landen waar een wetgeving inzake het kopiëren voor eigen gebruik bestaat en waarmee Procibel een contract van wederkerigheid heeft afgesloten, zijn: Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Nederland, Zwitserland en Zweden.

Procibel is ook lid van Eurocopya, een organisatie die de beheersvennootschappen uit deze landen verenigt.
Contact
Dien je aangiften aan!
Kartuizersstraatstraat 19
B3- B-1000 Brussel
info@procibel.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?