23 februari 2006

Openbaar uitleenrecht

Bij Koninklijk besluit van 25 april 2004 werden de vergoedingrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films geregeld.
Op vraag van de overheid, hebben de leden van Auvibel de coöperatieve beheersvennootschap Reprobel gemandateerd voor het innen en verdelen (primaire verdeling tussen enerzijds de rechthebbenden van geluids- en audiovisuele werken en anderzijds de rechthebbenden van litteraire en fotografische werken) van deze vergoeding.
De benoeming van Reprobel tot vennootschap belast met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare uitlening werd bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 7 april 2005.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van BAVP die zal instaan voor het beheer en de verdeling van het deel dat toekomt aan de producenten van eerste vastleggingen van films. www.bavp.be

Link KB van 25 april 2004
Link KB van 7 april 2005

Contact
Dien je aangiften aan!
Kartuizersstraatstraat 19
B3- B-1000 Brussel
info@procibel.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?