4 januari 2010

Tarieven voor het kopiëren voor eigen gebruik

Het laatste koninklijk besluit dat de tarieven voor het kopiëren voor eigen gebruik vast legt, is in voege getreden op 1 februari 2010. Het besluit verduidelijkt eveneens dat het statuut van bepaalde toestellen en dragers, gebruikt voor de private kopie, aangepast kan worden op basis van een evolutie van de markt:   blu-ray, smartphones,…

Deze tarieven zijn inmiddels hopeloos achterhaald. Zo zijn er bijvoorbeeld nog steeds geen heffingen op PC's en laptops, hoewel deze al jaren één van de belangrijkste toestellen zijn om kopies te maken voor eigen gebruik. Auvibel onderhandelt nu alweer ettelijke jaren om aangepaste tarieven te verkrijgen en heeft inmiddels ook de Belgische staat gedagvaard om de door de rechtenhouders geleden schade te vergoeden.

Voor meer informatie en om de huidige tarieven te consulteren, kan U terecht op www.auvibel.be

Tekst van het koninklijk besluit

Contact
Dien je aangiften aan!
Kartuizersstraatstraat 19
B3- B-1000 Brussel
info@procibel.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?