23 februari 2006

Europese hervorming kopiëren voor eigen gebruik

De Europese commissie zal in de loop van 2006 het vergoedingsstelsel voor het kopiëren voor eigen gebruik hervormen.
Eurocopya heeft de opvolging van dit dossier op zich genomen.
De Commissie zal in de loop van de zomer van 2006 een impact studie betreffende dit onderwerp publiceren.
Vervolgens zullen de betrokken milieus geraadpleegd worden.

Contact
Dien je aangiften aan!
Kartuizersstraatstraat 19
B3- B-1000 Brussel
info@procibel.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?